Cisco Eğitmen Eğitimlerine Hoşgeldiniz...
netacad-index.jpg

Dünyada baş döndürücü bir hızla gelişen bilişim teknolojileri, buna ilişkin uzmanlık alanlarında yetişmiş incan gücü açığını da beraberinde getirmektedir. İnternet ortamında erişimin ve veri iletişiminin büyük ölçülerde yoğunlaştığı günümüzde, özellikle ağ güvenliği ve yönetimi konularında görev yapacak çok sayıda ağ teknolojileri uzmanına ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalara göre, 2007 yılında Türkiye'de yaklaşık 40800 ağ teknolojileri uzmanı açığı olduğu tespit edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Bilişim Vakfı arasında imzalanarak yürülüğü giren protokol gereğince, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde "Cisco Ağ Akademisi Merkezi (NetAcad)" kurulmuştur. Bu eğitim programı ile ağ teknolojilerindeki bu açığın karşılanması hedeflenmiştir.


Hem kişisel hem işdünyasına, gelecek için tüm yaşam tecürbesini sağlayan bir şirketiz.

John T. Chambers,
Cisco CEO


netacad.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License