Ömer Faruk Semizoğlu

1977 Çarşamba – SAMSUN doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun’da tamamladı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliğini bitirdi. 2007 yılından beri Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License