Cem Kara

1973 Hamburg Almanya doğumludur. İlkokulu ve Ortaokulu Fethiye Günlükbaşı’nda, lise öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. 1999 yılında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2000 Yılında öğretmenliğe Fethiye’de başlamıştır. 2007 Yılı Ocak ayında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Fethiye İlçe Millli Eğitim Müdürlüğünde Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni olarak görevlendirilmiş ve halen bu görevindedir.

1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License